ODOBREN BIC – INKUBATOR VRIJEDAN 6,8 MIL. KUNA

Projekt BIC – Poduzetnički inkubator Vukovar, koji je prije godinu dana Grad Vukovar u suradnji s Vukovarskom gospodarskom zonom kandidirao na pretpristupni fond IPA IIIC, odobren je za financiranje iz sredstava Europske unije u vrijednosti od gotovo 910.000 eura, od čega EU nepovratno daje više od 726.000 eura.

Projektne aktivnosti trajat će 18 mjeseci, a cilj je razvoj inovativnog poduzetničkog inkubatora koji će pružiti prostor i usluge malim i srednjim start-up poduzećima u svrhu poticanja njihova rasta i razvoja te povećanja mogućnosti zapošljavanja u gradu Vukovaru. Programi poduzetničkog inkubatora uključivat će predinkubacijske i inkubacijske programe namijenjene stvaranju tehnoloških poduzeća temeljenih na znanju i inovativnosti. Osobitu potporu dobivat će nova poduzeća u sektorima informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, obnovljivih izvora energije, biotehnologije i obrade metala, iako će programi biti otvoreni inovativnim tvrtkama u svim sektorima. Projekt se realizira u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, u sklopu kompleksa Poslovno-inovacijskog centra BIC Vukovar, koji obuhvaća dvije zgrade s četiri sastavnice centra – Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva, Edukacijski centar i Poduzetnički inkubator.

Zgrada Poduzetničkog inkubatora na 1125 „kvadrata“ sadržavat će predinkubacijski prostor s deset radnih mjesta, deset poslovnih prostora za poduzetnike početnike, laboratorij za ispitivanje obnovljivih izvora energije i multifunckionalnu konferencijsku dvoranu. Osim toga, usluge i potporu inkubator će zainteresiranim poduzećima osigurati i preko virtualnog inkubatora. Kako se planira, u razdoblju do pet godina nakon završetka projektnih aktivnosti projekt će rezultirati otvaranjem 30 novih malih i srednjih poduzeća te stvaranjem 120 novih radnih mjesta. Suradnici u provedbi su Razvojna agencija Vukovar VURA d.o.o., HGK – Županijska komora Vukovar, HZZ – Područni ured Vukovar te Udruženje obrtnika Vukovar.