Ukratko o gospodarskoj zoni

VGZ

O NAMA

Vukovarska gospodarska zona (VGZ) osnovana je krajem lipnja 2007. godine, sa zadatkom razvijanja planova i strategija kako privući domaće i strane ulagače na područje gospodarske zone i Vukovara.

Osnivač poduzeća je Grad Vukovar koji je prenio ovom poduzeću na upravljanje područje gospodarske zone od 33 ha.

Vizija VGZ je stvoriti mjesto poslovne izvrsnosti, inovacija i razvoja, kao poticaj širenju znanja, pozitivnih društvenih vrijednosti i poboljšanja vanjske percepcije Vukovara. Stoga proizilazi naša misija, koja je stvoriti mjesto koje će biti temelj budućeg kvalitetnog razvoja Vukovara kao cjeline.

Usvajanjem visokih kriterija odabira poslovnih subjekata i visokih kriterija vlastita poslovanja te poticanjem širenja i implementiranja znanja, dobre poslovne prakse i inovacija pozitivno utjecati na stvaranje budućeg „društva blagostanja’’ i „društva znanja’’ u svim njegovim temeljnim elementima.

Geostrateški položaj

VGZ nalazi se na zapadnom prilazu Vukovaru na državnoj cesti D2 (smjer Osijek-Vukovar-Ilok). Zona, kao i sam Vukovar, ima značajan geostrateški položaj, te se nalazi u neposrednoj blizini važnih prometnih pravaca.

Cestovna i željeznička infrastruktura dalje će se poboljšavati inicijativom izgradnje gradske obilaznice koja je dio budućih brzih cesta na linijama Osijek-Vukovar-Ilok te Vukovar-Vinkovci-Županja (spoj na prometni koridor X). Upravo obilaznica sa sustavom pristupnih cesta, kao kapitalni projekt, uvelike definira, ali i olakšava uvjete poslovanja svakog grada pa tako i Vukovara.

Najveće željezničko čvorište u Hrvatskoj udaljeno je samo 16 km te je cijeli prostor na sjecištu željeznice s državnim cestovnim prometnicama prema Vinkovcima i Osijeku.

Zračna luka Klisa nalazi se na pola puta između Vukovara i Osijeka, a značajna je i blizina koridora Vc. Međunarodna povezanost je isto tako snažna pogodnost zbog blizine i dobre prometne prohodnosti prema Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Srbiji.

Najveća prednost Vukovarske gospodarske zone je blizina Luke Vukovar. Vukovarska luka je jedina hrvatska luka na Dunavu, te zbog plovnog puta Rajna – Majna – Dunav, kao jednog od najznačajnijih europskih plovnih putova, poprima strateški značaj za grad Vukovar. Luka Vukovar je jedina hrvatska luka s tako velikim potencijalom kao transportno središte, te možemo naglasiti i prednost koju će stvoriti izgradnja višenamjenskog kanala Dunav – Sava uz kojeg se veže i daljnji razvoj i izgradnja luke. Niža cijena riječnog prijevoza i manji transportni troškovi robe, uspoređujući s morskim prometom, vrlo su privlačni za buduće korisnike Zone.

Ciljevi

Dugoročni ciljevi

1. Stvoriti produktivno okruženje za održivi razvoj poduzetništva proizvodnog usmjerenja, odnosno pružiti poduzetnicima korisnicima vukovarske gospodarske zone punu savjetničku i administrativnu podršku, upoznavajući ih sa svim informacijama koje im mogu koristiti (npr. služeći im kao informativni centar o poticajima ili mogućnostima ulaganja) te im pružiti usluge koje stvaraju dodatne vrijednosti (npr. mogućnost treninga u poslovnim vještinama).

2. Smanjiti nezaposlenost. Uspješno izvršavanje projekta uvjetuje stvaranje određenog broja radnih mjesta i dugoročno zapošljavanje lokalnog stanovništva.

3. Privlačenjem investicija osnažiti gospodarstvo grada Vukovara.

Ova smjernica uvjetuje stvaranje strategija za privlačenje lokalnih i stranih investicija i materijale koji su potrebni za njeno implementiranje.

Ovi su dugoročni ciljevi ostvarivi kroz kratkoročne, specifične ciljeve koje poduzeće planira realizirati u roku kraćem od tri godine:

1. Privući domaće i strane investicije

2. U poslovanju koristiti prvenstveno lokalne gospodarske resurse i tako utjecati na njihov razvoj i širenje

3. Obnova bivše zgrade vatrogasnog doma gdje se planira smjestiti uprava poduzeća

4. Oblikovanjem kolaborativne mreže kvalitetno reagirati na specifične lokalne potrebe

5. Trajnom suradnjom s lokalnim obrazovnim ustanovama osigurati stručnost zaposlenih u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada

6. Usmjeravanjem poslovnih aktivnosti korisnika zone na proizvodnu djelatnost doprinijeti povoljnijem presjeku gospodarskih aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini.