Detalji gospodarske zone

VGZ

GRAD VUKOVAR – GOSPODARSKA ZONA VUKOVAR
Kratak opis
Županija Vukovarsko-srijemska
Regija Istočna (Panonska) Hrvatska. Panonska Hrvatske obuhvaća 8 županija: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija.
Grad/ općinaIme poslovne zone Gospodarska zona Vukovar
Kontakt vgz@vukovar.hr,vgz@vgz
Sveukupna površina zone (ha) 33,00 ha
Ime većinskog vlasnika Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 33,00 ha
Broj parcele Prodano jedna parcela, a na šest parcela investitori pravo građenja, ostale slobodne katastarske čestice se prodaju.
Vlasnički list (broj): ZK.UL. 9895 KČBR. 395/19, 395/23, 395/27, 395/58, 395/60 ZK.UL. 9837 KČBR. 395/65, 395/66 ZK.UL. 10001 KČBR. 395/52 ZK.UL. 9827 KČBR. 395/26 ZK.UL. 9413 KČBR. 395/1, 401/2
Katastarski(posjedovni) izvadak: Br.PL. 8995 KČBR 395/19, 395/26, 395/27, 395/58, 395/60, 395/65, 395/66, 395/23,395/1,401/2 Br.PL. 9290 KČBR 395/52
Vrsta vlasništva (vlasništvo, pravo gradnje) Prodaja parcela po povlaštenoj cijeni, najam,
Kontakt većinskog vlasnika vgz@vukovar.hr
Ostali vlasnici Postoji samo jedan vlasnik slobodnih parcela, a to je Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
Kontakt ostalih vlasnika
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne Ne
Prostorni plan (opis i godina donošenja) Da, Službeni vjesnik Grada Vukovara br.1/2006
Plan nižeg reda izrađen (da/ne i koji) Službeni vjesnik Grada Vukovara br.5/2007 ( urbanistički plan )
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) Ne
Moguće djelatnosti Gospodarski prihvatljivi sadržaji: industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni svih vrsta skladišta, skladišno-veleprodajni prostori, te poslovne, upravne, uredske, trgovačke, ugostiteljske i turističke građevine, komunalne djelatnosti, reciklažna dvorišta, komunalne djelatnosti kao prateći sadržaji osnovne poslovne djelatnosti.
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne Da
Max brutto izgrađenost površine Izgrađenost građevinske čestice nesmije biti veća od 50%, te da 20% građevinske površine mora biti izelena površina.
Max iskoristivost površine
Max broj katova/visina građevine ( m) Proizvodno-poslovne građevine: podrum, prizemlje, četitri kata i potkrovlje. Uredske građevine: dva podruma, prizemlje, osam katova i potkrovlje.
Pristup do parcele-opis Da, povezano sa državnom cestom D55
Lokacija
Strateški položaj (opis) Smještaj zone je takav da leži na Dunavu uz državnu granicu sa Srbijom. Od najvećeg željezničkog čvorišta u Hrvatskoj, grada Vinkovaca udaljena je samo 16 kilometara. Državnom cestom D55 preko Vinkovaca, Vukovar je dobro povezan i s 39 km udaljenim čvorom Županja na autocesti Zagreb-Lipovac. S 33 km udaljenim Osijekom i budućim koridorom V C, povezuje ga državna cesta D2 . Od zračne luke Klisa udaljen je 20-ak km
Blizina urbanog centra km Grad Vukovar 1 km
Vrsta i nosivost tla Nosivost tla pogodna za izgradnju građevina.
Konfiguracija terena (opis) Prema konfiguraciji terena, možemo reći da se poduzetnička zona nalazi u ravničarskom području.
Zona u vodozaštitnom području da/ne Ne
Zona u potencijalno poplavljenim područjima Ne
Klimatska obilježja Prostor Vukovarsko-srijemske županije ima umjereno kontinentalnu klimu. Ljeta su sunčana i vruća, a zime su hladne i sa snijegom. Srednja godišnja temperatura kreće se oko 11°C sa srednjim najtoplijim maksimumom od 29,9°C i srednjim minimumom od 12,2°C. Srednje godišnje padaline kreću se u relativno uskom rasponu. Najniže su u krajnjem istočnom dijelu gdje iznose oko 650mm, a idući prema zapadu vrijednost srednjih godišnjih padalina postupno raste do 800mm. Najviše padalina ima u proljeće i sredinom ljeta, što pogoduje usjevima. Srednja relativna vlaga iznosi 79%. Prosječne višegodišnje temperature u najtoplijem mjesecu, srpnju kretale su se od 21,2°C u Gradištu do 21,9°C u Županji.
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici Postojeći investitori u zoni: – M SAN NEKRETNINE d.o.o., – RES IMMOBILES d.o.o., – LIGNIUM PRODUKT d.o.o., – MKZ d.o.o., – MISTRAL d.o.o., – AUTO PRIJEVOZ STIPE HRGIVIĆ (obrt), – DUROCOOL SYSTEMS d.o.o.
Vrsta prijenosa
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja Da
Prodaja
Najam
Pravo gradnje (broj godina)
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)
Stopa poreza na kupnju nekretnine U Republici Hrvatskoj promet nekretnina se oporezuje po poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine. Visina poreza određuje se na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene porezne uprave gdje se nekretnina nalazi. Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Stopa poreza na najam
Stopa poreza na pravo građenja/komentar
Fotografije/grafički materijali
Fotografija lokacije Da
Zračna snimka Da
Map of site layout/: Grafički prikaz lokacije Da
Map of site in regional context/: Grafički prikaz šireg područja (u regionalnom kontekstu) Da
Olakšice i poticaji
Kriteriji dobivanja olakšica i poticaja koje pojedini poduzetnici mogu koristiti regulirani su kako slijedi:
1. Mjera podrazumijeva:
Kupnja zemljišta uz povlaštene cijene zemljišta po m²
CIJENA 1 M2 ZEMLJIŠTA Proizvodne djelatnosti 5,00 EUR Uslužne djelatnosti 8,00 EUR
KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA Obveza zapošljavanja 1 nezaposlenog radnika na 400 m2 zemljišta.
Kriterij za ispunjenje uvjeta za postojeće tvrtke iz prethodnog stavka je povećan broj zaposlenih(broj zaposlenih prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora) za 1 novozaposlenog radnika na 400 m2 zemljišta (prosječan broj novozaposlenih radnika u 4 i 5 godini) na kraju pete godine od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Kriterij za ispunjenje uvjeta za novo osnovane tvrtke je prosječan broj novozaposlenih radnika u 4 i 5 godini od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora koji mora biti najmanje 1 na 400 m2
Iznos povlastice po mjeri 1 iznosi 87,5%(35 EUR po 1 m2 zemljišta) za proizvodne djelatnosti i 80% (32 EUR po 1 m2 zemljišta) za uslužne djelatnosti u odnosu na tržišnu vrijednost zemljišta od 40 EUR po 1 m2
U slučaju da se na zemljištu koje je predmet kopoprodaje nalazi objekt, za kriterij se uzima površina zemljišta, a povlastica se obračunava na ukupnu vrijednost nekretnine (vrijednost zemljišta + vrijednost objekta)
Iznos povlastica iznosi 87,5% za proizvodne djelatnosti i 80% za uslužne djelatnosti.

2. Mjera podrazumijeva: – oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za proizvodne djelatnosti – niska cijena komunalnog doprinosa za ostale namjene – plaćanje komunalnog doprinosa u obrocima do 5 godina, za ostale djelatnosti,

3. Mjera podrazumijeva: – oslobađanje plaćanja komunalne naknade od dobivanja uporabne dozvole: u prvoj godini 100%, drugoj godini 50% i trećoj godini 25%,

4. Mjera podrazumijeva: – oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku u razdoblju do tri godine poslovanja na području Zone,

5. Mjera podrazumijeva: – pogodnosti koje poduzetnici imaju na području Grada Vukovara na temelju Zakona su slijedeće: djelomično oslobađanje od plaćanja poreza na dobit i dohodak, carinske pogodnosti povrat 50% uplaćenih doprinosa sufinanciranje gospodarskih projekata do 25% od strane Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

6. Mjera podrazumijeva: – Osigurana povoljna kreditna linija za financiranje projekata u Gospodarskoj zoni Vukovar

7. Mjera podrazumijeva: – Logistička potpora stručnih službi Grada Vukovara

Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija Cijene se kreću 50 – 100 EUR/m2 ovisno lokaciji i opremljenosti infrastrukturom.
Valuation price of land kn/m2/:Porezna cijena Na kupnju zemljišta se plaća porez na promet nekretnina 5 %.
Cijena najma 1 kn/m² – najam moguć na samo tri čestice predviđene za tu namjenu
Demografski podaci
Radna populacija /dostupna radna snaga Prema evidenciji HZZ-a iz srpnja 2011. u Vukovaru je 2.424 osoba nezaposleno, a na području cijele Vukovarsko-srijemske županije ima evidentirano je ukupno 17.437 nezaposlene osobe.
Struktura nezaposlenih u gradu Vukovaru prema dobi Broj nezaposlenih 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i više Ukupno Ž M Grad Vukovar 2.424 1.343 1.081 75 327 345 310 253 236 213 316 253 93 3 Udio 100,0 55,4 44,6 3,1 13,5 14,2 12,8 10,4 9,7 8,8 13,0 10,4 3,8 0,1 Struktura nezaposlenih u gradu Vukovaru prema razini obrazovanja Stupanj obrazovanja Grad Vukovar % Bez škole 43 1,8 Osnovna škola 635 26,2 Sr. šk. 3 god. 795 32,8 Sr. šk. 4 god. 653 26,9 Gimnazija 94 3,9 Viša šk., str. studij 116 4,8 Fakultet 88 3,6 Ukupno 2.424 100,0
Cijena radne snage (plaća) KV radnika,..: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u Hrvatskoj za listopad 2010. iznosila je 5 303 kunu. Izvor: FINA
Broj neradnih dana -državnih praznika u tri godine U posljednje tri godine imali smo ukupno 42 neradnih dana i blagdana u Republici Hrvatskoj.
Centri za obuku
Inkubatori gospodarstvo@vukovar.hr Poduzetnički inkubator Vukovar-Tržni centar Borovo naselje
Centri za prekvalifikaciju Da Tehničko učilište Vinkovci I.G. Kovačića 3; Tel: +385 (0)32 443 153 UČILIŠTE SLAĐANA DABRO ustanova za osposobljavanje i usavršavanje Vukovar, Vijenac Ruđera Boškovića 3
Veleučilišta Da VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA VUKOVAR Županijska 50 32 000 Vukovar Tel: +385 32 444 688 Web: www.vevu.hr Stručni studiji: • Studij trgovine • Upravni studij • Studij fizioterapije
Ostalo
Infrastruktura
Struja
Dobavljač usluge web: http://www.hep.hr/ods/dp/vinkovci/
Udaljenost od lokacije u m Postoji do svake parcele.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar: Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Ukupni broj prekida po godini (sati/godine)
Dvojno napajanje omogućeno iz jedne trafostanice Da
Dvojno napajanje omogućeno iz dvije trafostanice Da
Prosječna cijena za kilovat po satu u eur 0,083 € niski napon, 0,051 € srednji napon, 0,038 € visoki napon
Naknada za el.priključak Visina naknade za priključenje ovisi o naponskoj razini obračunskog mjernog mjesta i priključnoj snazi.
Grafički prikaz el. sustava Da
Plin
Ime dobavljača e-mail: info@ppd.hr
Veličina plinske cijevi U prvoj fazi izgrađeno: profil 110 x 10mm 3294m profil 160 x 13,4mm 1260m profil 110 x 10mm 3294m
Udaljenost od lokacije u m Postoji do svake parcele.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar: Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Tlak plina 3 bara
Toplinski ventil Postoji glavni zaporni ventil na ulasku u zonu.
Prodajna cijena 0,5 €/m3 ( sa PDV-om )
Naknada za plinski priključak 15 € po kilovatu plus radivi na priključku
Grafički prikaz plinskog sustava Da
Voda
Voda za piće Da
Dobavljač usluge Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar Tel: +385 32 424 706 Fax: +385 32 424 724
Udaljenost cjevovoda od lokacije u metrima Postoji do svake parcele.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar: Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Veličina cjevovoda Vodopskrbni cjevovodi: DN 110, L=70 m; DN 125, L=145 m; DN 160, L=70 m; DN 225, L=338 m; DN 315, L=145 m. Ukupna duljina =768 m
Tlak 5
Rezidualni 4,5 bar
Statični 4,7 bar
Prosječna cijena za m3 u eur 1,30 eur/m3 (9,51 kn)
Naknada za vodni priključak Nema naknade za vodni priključak.
Industrijska voda-(tehnička voda) nema
Grafički prikaz vodovodnog sustava Da
Kanalizacija
Dobavljač Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar Tel: +385 32 424 706 Fax: +385 32 424 724
Kanalizacijski cjevovod Da,oborinska kanalizacija, sanitarna kanalizacija
Veličina Kolektori: DN 300, L=1232 m; DN 400, L=180 m; DN 500, L=240 m; DN 600, L=278 m; DN 700, L=168 m; DN 1000, L=135 m; DN 1100, L=150 m; DN 1200, L=288 m; DN 1400, L=350 m; DN 1500, L=390 m. Ukupna duljina =3409 m
Udaljenost cjevovoda od lokacije u metrima Sve parcele su pokrivene kanalizacijom.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar: Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Pogon za pročišćavanje tekućeg otpada Ne
Otpadne vode – industrijske
Otpadne vode – komunalne
Komentar Otpadne vode
Prodajna cijena 0,46 eur/m3
Naknada za kanalizacijski priključak nema naknade
Grafički prikaz kanalizacijskog sustava De
Otpad
Ime operatera Komunalac d.o.o. Vukovar, Sajmište 174, 32 000 Vukovar
Postupanje-obrada s komunalnim otpadom Komunalni otpad prikuplja se na mjestu nastanka i odvozi od strane ovlaštenog komunalnog poduzeća na za to predviđeno odlagalište komunalnog otpada.
Kruti otpad -industrijski Krupi industrijski otpad prikuplja se i zbrinjava na zakonom propisan način.
Kruti otpad-komunalni Kruti komunalni otpad prikuplja se na mjestu nastanka i odvozi od strane ovlaštenog komunalnog poduzeća na za to predviđeno odlagalište komunalnog otpada.
Grafički prikaz odlagališta otpada
Komentar (infrastruktura)
Telefon
Priključak Da
Dobavljač usluge Svi operateri koji djeluju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Udaljenost od lokacije u m Postoji u zoni.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar: Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Broj linija dostupan trenutno
Broj linija dostupan je u skladu sa potrebama u zoni. Broj linija dostupan je u skladu sa potrebama u zoni.
Komentar komunikacije
Grafički prikaz TT mreže Da
Transport
Povezanost na auto-cestu Da
Ime A3 Bregana-Zagreb-Lipovac
Dvije ili četiri trake 4
Udaljenost u km od lokacije 39 km
Unutarnji pristup lokaciji U zoni postoje izgrađene ceste u duljini 2.880,00 m širine 7 m koje su spojene na državnu cestu D2 prema Osijeku.
Masovna usluga za tranziciju
Željeznička usluga (ako je moguća) Da
Ogranak da ili ne, ako ne, udaljenost do željezničke linije Da, postoji ogranak željezničke pruge, odnosno postojeći industrijski kolosijek u zoni koji je trenutno u fazi pripreme za obnovu od strane Hrvatski željeznica i njemu će imati pristup svi gospodarski subjekti u zoni.
Udaljenost do najbliže zračne luke km 20km
Duljina piste Pista 2500 x 45m
Ime prijevoznika koji uslužuju zračnu luku e-mail: opc@osijek-airport.hr
Putnici Zračna luka Osijek pruža uslugu rezervacije i prodaje karata za međunarodne letove zrakoplovne tvrtki Ryanair i Germanwings, kao i za domaće letove nacionalne zrakoplovne tvrtke Croatia Airlines.
Čarter Organiziraju se turistički čarter letovi.
Zračni teret Zračna luka ima ozbiljne aspiracije za razvoj cargo djelatnosti, i do sada je obavila mnoštvo ad hoc operacija cargo zrakoplova, većinom tipa IL 76, koji nailaze na velike probleme u zemljama EU. Opsluživanjem ovakvih zrakoplova stekli smo određenu komparativnu prednost pred ostalim aerodromima u zemljama EU, pogotovo prevozeći lako pokvarljivu, elektroničku, humanitarni ili robu visoke vrijednosti, na relacijama između Europske Unije i zemalja Afrike, Azije i Bliskog Istoka. Obilježja našeg gravitacijskog područja pogledajte pod Zračna luka Osijek. Koristi koje cargo aviokompanije imaju koristeći Zračnu luku Osijek su: • Izvrsna lokacija • Pista 2500 x 45m • Mogućnost opsluživanja 24/7 • Nezavisni ground handling • Nezavisni špediter, carina, veterinar, sanitarni inspektor….. • Dobri vremenski uvjeti • U slučaju redovitosti letova – «all inclusive» cjenovna politika
Udaljenost od najbliže pomorske luke iječna luka Vukovar na Dunavu 1 km Pomorska luka Rijeka 456 km Pomorska luka Ploče 463 km
Vrsta Luka Vukovar za pretovar i usluge skladištenja. Luka Rijeka za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju. Luka Ploče za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.
Rijeka, jezero ili ocean
Dubina kanala
Obrtaj unutrašnje luke
Postrojenja za kontejnere
Mogućnosti skladištenja Da
Carina u tom području Da
Udaljenost u km do većih regionalnih i evropskih centara: Blizina urbanog centra km Zagreb 291 km Osijek 33 km Luka Rijeka 456 km Luka Ploče 463 km Mađarska 77 km BiH 52 km Srbija 26 km Slovenija 322 km Crna Gora 310 km
Autobus-javni prevoz Da
Grafički prikaz prometne infrastrukture Da
Okoliš i zaštita objekta
Mjere zaštite od požara Postoji hidrantska mreža koja je namijenjena zaštiti od požara.
Udaljenost vatrogasne postrojbe 3 km
Policija 3 km
Održavanje javnih površina i javne rasvjete Da
Služba za održavanje parka Da
Ostale usluge unutar parka
Pristojbe kod građevinske dozvole
Komunalni doprinos eur-kn/m3: Proizvodna poduzeća oslobođena su od plaćanja komunalnog doprinosa. Ostala poduzeća plaćaju 20 kn/m³ – 2,72 €/m3
Vodna naknada eur-kn/m3: Područje posebne državne skrbi: Poslovne građevine, osim proizvodnih 15,75 kn/m3 – 2,14 €/m3 Proizvodne građevine 1,85 kn/m3 – 0,25 €/m3 Otvorene poslovne građevine 5,25 kn/m3 – 0,71 €/m3
Komunalna naknada: Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: od dobivanja uporabne dozvole u prvoj godini 100%, drugoj godini 50% i trećoj godini 25%,
Prosječni vremenski rok za:
prijenos vlasništva: Općinski sud u Vukovaru
Ishodovanje građevinske dozvole: Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Grad Vukovar Pod pretpostavkom da je dokumentacija kompletna i valjana potrebno je cca. 60 dana za ishodovanje građevinske dozvole što je u skladu sa rokovima definiranim Zakonu o prostornom uređenju. Da, građevinska dozvola Kl.: UP/I-361-03/06-01/132, Ur.br.: 2196-03-01-06-07 od 30. svibnja 2006. godine.
Ishodovanje uporabne dozvole građevine: Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Grad Vukovar Pod pretpostavkom da je dokumentacija kompletna i valjana potrebno je cca. 60 dana za ishodovanje građevinske dozvole što je u skladu sa rokovima definiranim Zakonu o prostornom uređenju. Da, uporabna dozvola Kl.: UP/I-361-04/08-01/23, Ur. Br.: 2196/01-3-09-08 od 09. siječnja 2009. godine.
Registracije trgovačkog društva: Trgovački sud u Osijeku, vrijeme potrebno za osnivanje i registraciju cca. 7 dana
Radne dozvole za strane državljane: Izdavanje radne dozvole strancu – zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranca podnosi poslodavac (pravna ili fizička osoba) u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu svog sjedišta