Dokumenti gospodarske zone

VGZ

Zakon o pravu na pristup informacijama omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Službenik za informiranje:

David Vlajčić, mag. iur.
Tel.: +385 (0)32 637 121
e-mail: david.vlajcic@vgz.hr

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

 1. pisanim putem na adresu: Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar
 2. osobno na adresu: Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: david.vlajcic@vgz.hr
 4. putem telefona na broj: +385 (0)32 637 121

      Obrazac 1 – Zahtjev za pristup informacijama
      Obrazac 2 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
      Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

JAVNA NABAVA

 • Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17. i 144/20.), Plan nabave tvrtke Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za pojedine proračunske godine i sve njihove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Planovi nabave.

  Nakon otvaranja stranice u polje naručitelj upišete naziv: Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Vukovar i nakon što definirate željeno razdoblje kliknite na gumb ‘Kreiraj izvješće’.

REGISTRI UGOVORA

 • Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17. i 144/20.), Registar ugovora tvrtke Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za pojedine proračunske godine i sve njihove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Registri ugovora.

  Nakon otvaranja stranice u polje naručitelj upišete naziv: Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Vukovar i nakon što definirate željeno razdoblje kliknite na gumb ‘Kreiraj izvješće’.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

 1. Popravak krova BIC (zgrada Poly) – I. i II. faza
  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Odluka o odabiru

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavka 1. a u svezi s člankom 76. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.) tvrtka Vukovarska gospodarska zona d.o.o. obavještava da se ovlašteni predstavnici Naručitelja nalaze u sukobu interesa s navedenim gospodarskim subjektima:

OPG VLAJČIĆ LJILJA, Adresa: Fruškogorska 1, Opatovac, OIB: 45441755164

stoga tvrtka Vukovarska gospodarska zona d.o.o. ne smije s istima sklapati Ugovor o javnoj nabavi.