Raspored prostora

VGZ

Datum zadnje izmjene plana: 11.08.2023.

Lokal br. 6

POVRŠINA: 58,58 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Kikser Instalacije d.o.o.

Lokal br. 7

POVRŠINA: 48,14 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Vuteks d.o.o.

Lokal br. 8

POVRŠINA: 69,48 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Marident d.o.o.

Lokal br. 9

POVRŠINA: 69,48 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
1. Odvjetnik Davor Ćavar 
2. Hey Park Vukovar d.o.o.

Lokal br. 10

POVRŠINA: 58,58 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Vladimir Mačak

Lokal br. 5

POVRŠINA: 43,50 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
1. Crta Vu, obrt za uslužne djelatnosti u graditeljstvu
2. Tatjana Ostojić Danilović, ured ovlaštene arhitektice

Lokal br. 11

POVRŠINA: 33,70 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Marident d.o.o.

Lokal br. 13

POVRŠINA: 27,48 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Maja Bakarić, ured ovlaštene inženjerke građevinarstva

Lokal br. 4

POVRŠINA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORINSIK:
1. Arcadia, obrt za poslovno savjetovanje
2. Arcadia Konzalting, obrt za poslovno savjetovanje

Lokal br. 3

POVRŠINA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORINSIK: Energo I.M. d.o.o.

Lokal br. 2

VELIČINA PROSTORA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORINSIK: Interwood d.o.o.

Lokal br. 1

VELIČINA PROSTORA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Koncepting d.o.o.

Lokal br. 12

POVRŠINA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Apigreen j.do.o.

Lokal br. 6

POVRŠINA: 58,58 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Kikser Instalacije j.d.o.o.

Lokal br. 7

POVRŠINA: 48,14 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Vuteks d.o.o.

Lokal br. 8

POVRŠINA: 69,48 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Marident d.o.o.

Lokal br. 9

POVRŠINA: 69,48 m2

STATUS: ZAUZETO

KORISNIK:
1. Odvjetnik Davor Ćavar 
2. Hey Park Vukovar d.o.o.

Lokal br. 10

POVRŠINA: 58,58 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Vladimir Mačak

Lokal br. 5

POVRŠINA: 43,50 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
1. Crta Vu, obrt za uslužne djelatnosti u graditeljstvu
2. Tatjana Ostojić Danilović, ured ovlaštene arhitektice

Lokal br. 11

POVRŠINA: 33,70 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Marident d.o.o.

Lokal br. 13

POVRŠINA: 27,48 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Maja Bakarić, ured ovlaštene inženjerke građevinarstva

Lokal br. 4

POVRŠINA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
1. Arcadia, obrt za poslovno savjetovanje
2. Arcadia Konzalting, obrt za poslovno savjetovanje

Lokal br. 3

POVRŠINA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORINSIK: Energo I.M. d.o.o.

Lokal br. 2

VELIČINA PROSTORA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORINSIK: Interwood d.o.o.

Lokal br. 1

VELIČINA PROSTORA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Koncepting d.o.o.

Lokal br. 12

POVRŠINA: 56,55 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Apigreen j.do.o.