Kontakt

VGZ

Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Gospodarska zona Vukovar 15,
32000 Vukovar, Hrvatska, EU

OIB: 37862172935
MB:02244055

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 07:00 – 15:00

Tel: +385 98 281 873
Tel: +385 99 467 1779

email: vgz@vgz.hr

IBAN: HR22 2484 0081 1049 2899 0
Poslovna banka:
Raiffeisen bank d.d.
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Hrvatska, EU

IBAN: HR42 2500 0091 1021 8207 7
Poslovna banka:
Addiko bank d.d.
Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, Hrvatska, EU

Temeljni kapital tvrtke: 1.220.000,00 HRK uplaćen u cijelosti

Godina osnivanja: 2007.
Vlasnik: Grad Vukovar, osnivač

Osoba ovlaštene za zastupanje:
Davor Foriš, član uprave, direktor

David Vlajčić mag. iur, pomoćnik direktora
Tijana Krajnović, bacc. oec., stručni suradnik – koordinator BIC Vukovar