Kontakt

VGZ

Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Gospodarska zona Vukovar 15,
32000 Vukovar, Hrvatska, EU

OIB: 37862172935
MB:02244055

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 07:00 – 15:00

Tel: +385 32 637 121
email: vgz@vgz.hr

IBAN: HR22 2484 0081 1049 2899 0
Poslovna banka:
Raiffeisen bank d.d.
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Hrvatska, EU

Temeljni kapital tvrtke: 161.920,00 EUR

Godina osnivanja: 2007.
Vlasnik: Grad Vukovar, osnivač

Osoba ovlaštene za zastupanje:
Ivana Mujkić, univ. spec. oec., član uprave, direktor
email: ivana.mujkic@vgz.hr
tel: +385 91 5754 067

David Vlajčić mag. iur, pomoćnik direktora
email: david.vlajcic@vgz.hr
tel: +385 98 990 5173

Tijana Krajnović, mag. oec., stručni suradnik – koordinator BIC Vukovar
email: tijana.krajnovic@vgz.hr
tel: +385 99 467 1779