Usluge Centra inovativnog poduzetništva

VGZ

Usluge Centra inovativnog poduzetništva (CIP)

Centar inovativnog poduzetništva namijenjen je postojećim malim inovativnim poslovnim subjektima s potencijalom rasta koje nemaju dostatna sredstva niti potrebu za izgradnjom vlastitog poslovnog prostora. Privlačenjem istih u prostor Centra pod povoljnim uvjetima najma prostora i dodatnim uslugama stvorit će se kritična masa inovativnih poduzetnika koju daljnjim aktivnostima na jačanju konkurentnosti treba pretvoriti u nositelje budućeg razvoja gospodarstva grada Vukovara. Takvi poduzetnici će izgraditi sposobnost samostalnog nastupa na stranim tržištima, ili će pak postati dobavljači multinacionalnih korporacija (uključujući one kompanije koje će biti smještene u BIC-Vukovar).

CIP je namijenjen  postojećim malim inovativnim poslovnim subjektima s potencijalom rasta koji nemaju dostatna sredstva niti potrebu za izgradnjom vlastitog poslovnog prostora. Privlačenjem istih u prostor Centra pod povoljnim uvjetima zakupa prostora i dodatnim uslugama stvorit će se kritična masa inovativnih poduzetnika koju daljnjim aktivnostima na jačanju konkurentnosti treba pretvoriti u nositelje budućeg razvoja gospodarstva grada Vukovara. Početni stanari Centra privući će se iz postojećih inovativnih tvrtki koje posluju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Povoljnim uvjetima, kvalitetom usluga i promotivnim aktivnostima nastojat će se privući i inovativne tvrtke iz šire regije. U kasnijim fazama sve značajniji udio stanara CIP-a biti će tvrtke koje su prošle inkubaciju u Poduzetničkom inkubatoru i prerasle njegove okvire. Stanari CIP-a mogu postati i novoosnovane tvrtke koje iz objektivnih razloga (npr. zbog potreba za većim prostorom) nije primjereno smjestiti u Inkubator.

U CIP-u će se poslovni prostori iznajmljivati po povlaštenim cijenama inovativnim i tehnološki-usmjerenim poduzećima.

Stanarima CIP-a biti će na raspolaganju sve usluge koje nudi BIC (mogućnost korištenja zajedničke uredske opreme, konferencijska dvorana i oprema, proizvodni i izložbeni prostori u okviru BIC-a Vukovar). U cilju jačanja konkurentnosti i umrežavanja stanara CIP-a (međusobno i s drugim tvrtkama i istraživačkim institucijama), u okviru CIP-a će se inicirati i provoditi različiti dodatni projekti. Cilj takvih projekata bit će pribaviti ili dodatna znanja ili druge resurse (npr. pronalaženje partnera za nastup na stranom tržištu) ili kapital.

Specifični projekti u koje će se uključivati poduzeća iz CIP-a uključuju slijedeća područja: istraživanje i razvoj (suradnja s VEVU i Sveučilištima iz bliže okoline i drugim istraživačkim ustanovama uz sufinanciranje iz domaćih i međunarodnih izvora), razvoj inovacijskih klastera (suradnja sa drugim inovativnim tvrtkama i Sveučilištima), transfer tehnologije (u suradnji sa Sveučilištima i drugim istraživačkim ustanovama), internacionalizacija (podrška pri izlazu na strana tržišta), financiranje (ugovaranje kreditnih linija po povlaštenim uvjetima za stanare), spajanje i akvizicije (traženje strateških partnera).