Laboratorij

VGZ

U okviru prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar  smješten je laboratorij za ispitivanje obnovljivih izvora energije – sunce, vjetar i vodik (u daljnjem tekstu: Laboratorij), koji  ima i funkciju pokaznog centra za obnovljive izvore energije.

Dijelovi Laboratorija su:

1. Eksperimentalni set za stvaranje energije, te za pohranu i opskrbu  energije, koji u naravi predstavlja kompletnu mikro mrežu za obnovljive izvore energije, koja kombinira energiju sunca, vjetra i vodika i upotrebljava se za promatranje pretvaranje energetskog lanca i za istraživanja o individualnim tehnologijama;

2. Pokazna i trening jedinica za solarnu energiju i energiju vodika, koja se sastoji od kompletnog solarnog i vodikova ciklusa a pogodna je za sljedeća istraživanja: reakcije molekula i kemijske reakcije, brzine reakcije, termodinamičke, elektrokemijske i konverzije energije i učinkovitosti istih;

3. Kompletan laboratorij za obnovljive izvore energije, koji se sastoji od sustava za prenošenje praktičnih znanja na polju učinkovitog upravljanja energijom. Taj sustav kombinira stvaranje energije iz obnovljivih izvora – sunca, vjetra i vodika sa modernom tehnologijom pohrane u svrhu stvaranja autonomnog hibridnog sustava stvaranja, pohrane i distribucije energije. Sam sustav je dizajniran na način da dozvoljava testiranje stvaranja i pohrane energije iz različitih obnovljivih izvora energije, a središnji sustav za nadzor i kontrolu softvera omogućava pohranu i analizu svih dobivenih podataka.

Obučeni zaposlenici će održavati treninge budućih poduzetnika koji će se baviti nekim od segmenata obnovljivih izvora energije (studenti, nezaposleni, ostali zainteresirani poduzetnici i sl.), na temu obnovljivih izvora energije sa ciljem da im omoguće stjecanje praktičnih znanja koja će im dati uvid u najbolje prakse te time omogućiti razvoj novih rješenja i/ili proizvoda na polju obnovljivih izvora energije.