Edukacijski centar

VGZ

Sadržaj prostora edukacijskog centra

Edukacijski centar ima multifunkcionalnu konferencijsku salu površine 238,67 m2, koja posjeduje svu potrebnu opremu (A/V oprema, razglas, projekcijska oprema i projekcijsko platno, IKT i elektronička oprema, namještaj) da bi se mogle organizirati sve vrste edukacije potrebne stanarima, korisnicima i partnerima Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar. Aktivnosti edukacijskog centra su organizacija seminara i radionica, stručnih konferencija te programa dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Usluge edukacijskog centra

Edukacijski centar organizirat će sve tipove edukacija potrebnih stanarima, korisnicima i partnerima BIC-a Vukovar. Temeljna aktivnost biti će tematski fokusirani seminari i radionice prema uočenim potrebama poduzetnika – stanara Centra i preporukama mentora. Dio edukacija može se održavati i u drugim prostorima ovisno o tipu edukacije i raspoloživosti prostora. U suradnji sa strukovnim školama organizirati će se programi dokvalifikacije i prekvalifikacije prema potrebama tvrtki u Centru. U cilju umrežavanja stanara Centra i razvijanja odnosa s vanjskim partnerima, biti će organizirane i stručne konferencije. 

Najčešće potrebe za edukacijama prema vrsti programa i fazi razvoja korisnika

KorisniciProgramTema edukacije
Potencijalni poduzetnici/studentiPred-inkubacijski programOsnove poduzetništva; Razrada poslovne ideje; Pravni oblici poduzetništva; Izrada poslovnog plana; Osnove intelektualnog vlasništva.
Start-up poduzećaInkubacijski programIzrada poslovnog plana; Izvori financiranja start-up poduzeća; Analiza isplativosti poslovnog plana – metode vrednovanja poslovnog pothvata; Osnove marketinga za poduzetnike; Osnove intelektualnog vlasništva; Postavljanje organizacijske strukture; Upravljanje kvalitetom; Upravljanje projektima.
Manja inovativna poduzećaCentar inovativnog poduzetništvaUpravljanje projektima; Kako pripremiti uspješan EU projekt; Strateško planiranje; Umrežavanje u klaster; Komercijalizacija proizvoda; Vještine prodaje; Vještine poslovnog komuniciranja; Izvori financiranja.
Srednja i potencijalno velika poduzećaProizvodni centarDokvalifikacija/prekvalifikacija; Upravljanje projektima; Kako pripremiti uspješan EU projekt; Strateško planiranje; Vještine prodaje; Vještine poslovnog komuniciranja; Umrežavanje u klaster; Kako izvoziti; Nastup na sajmovima; Pregovaranje.
Učenici srednjih škola; postojeći djelatniciTrening centar za napredne CNC tehnologijeObuka za CNC operatera.

Izvor: Istraživanje konzultanta.