Raspored prostora CIP

VGZ

Datum zadnje izmjene plana: 29.03.2024.

PP 12

POVRŠINA: 36,78 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
1. Mains, obrt za posredovanje u osiguranju
2. Mains zastupanje, obrt za posredovanje u osiguranju

PP 13

POVRŠINA: 36,31 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Integration matters d.o.o.

PP 14

POVRŠINA: 36,31 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Metal produkt d.o.o.

PP 15

POVRŠINA: 35,77 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: C-PHARM d.o.o.

PP 16

POVRŠINA: 36,24 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
IMPERIUM, obrt za poslovno savjetovanje
IMPERIUM SAVJETOVANJE, obrt za poslovno savjetovanje

PP 17

POVRŠINA: 36,34 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Enikon aerospace d.o.o.

PP 18

POVRŠINA: 36,19 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Enikon aerospace d.o.o.

PP 19

POVRŠINA: 75,29 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Integration matters d.o.o.

PP 20

POVRŠINA: 38,62 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Technicon d.o.o.

PP 21

POVRŠINA: 36,77 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: D – IMPACT d.o.o.

PP 22

POVRŠINA: 36,22 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: K pivovari d.o.o.

PP 23

POVRŠINA: 36,53 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Travel management d.o.o.

PP 24

POVRŠINA: 19,41 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Maja Bakarić

PP 25

POVRŠINA: 23,61 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Wortmann d.o.o.

PP 26

POVRŠINA: 37,91 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ZUS d.d.

PP 12

POVRŠINA: 36,78 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
1. Mains, obrt za posredovanje u osiguranju
2. Mains zastupanje, obrt za posredovanje u osiguranju

PP 13

POVRŠINA: 36,31 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Integration matters d.o.o.

PP 14

POVRŠINA: 36,31 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Metal produkt d.o.o.

PP 15

POVRŠINA: 35,77 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: C-PHARM d.o.o.

PP 16

POVRŠINA: 36,24 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK:
IMPERIUM, obrt za poslovno savjetovanje
IMPERIUM SAVJETOVANJE, obrt za poslovno savjetovanje

PP 17

POVRŠINA: 36,34 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Enikon aerospace d.o.o.

PP 18

POVRŠINA: 36,19 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Enikon aerospace d.o.o.

PP 19

POVRŠINA: 75,29 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Integration matters d.o.o.

PP 20

POVRŠINA: 38,62 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Techicon d.o.o.

PP 21

POVRŠINA: 36,77 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: D – IMPACT d.o.o.

 

PP 22

POVRŠINA: 36,22 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: K pivovari d.o.o.

PP 23

POVRŠINA: 36,53 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Travel management d.o.o.

PP 24

POVRŠINA: 19,41 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Maja Bakarić

PP 25

POVRŠINA: 23,61 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Wortmann d.o.o.

PP 26

POVRŠINA: 37,91 m2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ZUS d.d.