Plan Vukovarske gospodarske zone

VGZ

Legenda

Molimo Vas da zakrente svoj uređaj kako bi pregledali cijeli plan.

OZNAKA PARCELE 395/74
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Vukovaršped d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/86
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: METAL-PRO d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/19
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: PPD d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/87
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Metal produkt d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/76
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Hidrija, obrt vl. Mile Milanović

OZNAKA PARCELE 395/83
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Hidrija, obrt vl. Mile Milanović

OZNAKA PARCELE 395/92
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Wortmann d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/120
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Zelena terasa  d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/47
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: HGSS

OZNAKA PARCELE 395/84
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ENNA – Biomasa Vukovar d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/135
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: FIDUS GRUPA d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/27
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: A&M d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/136
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: VODOTORANJ d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/121
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: CERTIFIKAT d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/60
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EUR-PA Vukovar d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/134
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ALIS d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/58
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EKO BAG d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/59
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Mario d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/81
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Valol d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/78
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Stari grad d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/23
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Autogasarius d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/68
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: BIC Vukovar

OZNAKA PARCELE 401/2
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK - POD TERETOM: RASPOLOŽIVO ZA ZAKUP

OZNAKA PARCELE 395/26
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: GRAD VUKOVAR

OZNAKA PARCELE 395/51
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/127
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: LIČILAČKO FASADERSKI OBRT MARŠIĆ

OZNAKA PARCELE 395/128
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: CITREA J.D.O.O.

OZNAKA PARCELE 395/138
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: HRVATSKA TVORNICA BICIKALA D.O.O.

OZNAKA PARCELE 395/126
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ALIS d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/66
STATUS: SLOBODNO

OZNAKA PARCELE 395/125
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: 3D GRADNJA D.O.O.

OZNAKA PARCELE 395/124
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: PTO ŠTRBO

OZNAKA PARCELE 395/123
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: AO LONČAR

OZNAKA PARCELE 395/122
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Planum građenje d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/73
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: HEY PARK VUKOVAR d.o.o.

OZNAKA PARCELE 446/1
STATUS: SLOBODNO

OZNAKA PARCELE 453
STATUS: SLOBODNO

OZNAKA PARCELE 471/10
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EKO BUHAČA d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/1 i 395/65
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: PTO NARANČIĆ

OZNAKA PARCELE 395/67
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Msan nekretnine d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/21
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EKOLOŠKI CENTAR d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/21
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Mistral d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/21
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: MKZ Vukovar d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/11
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: BOROVO d.d.

OZNAKA PARCELE 395/56
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Green Wood d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/71
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ELEKTROINSTALACIJE CRNJAC

OZNAKA PARCELE 395/80
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: JOCKER, obrt

 

 • 1  Vukovaršped d.o.o.
 • 2 METAL-PRO d.o.o.
 • 3  PPD d.o.o.
 • 4  Metal produkt d.o.o.
 • 5a Hidrija
 • 5b Hidrija
 • 395/47 HGS
 • 6  Wortmann d.o.o.
 • 6a Zelena terasa d.o.o.
 • 7  Wortmann d.o.o.
 • 8  ENNA – Biomasa Vukovar d.o.o.
 • 9  FIDUS GRUPA d.o.o.
 • 10 Certifikat d.o.o.
 • 11 ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE – DENTAL ANT d.o.o.
 • 12 A&M d.o.o.
 • 13 ENNA – Biomasa Vukovar d.o.o.
 • 395/60a M.K.R. d.o.o.
 • 395/60b SKYLINE GRUPA D.O.O.
 • 395/58 EKO BAG d.o.o.
 • 395/59 Mario d.o.o.
 • 14 Valol d.o.o.
 • 15a Stari grad d.o.o.
 • 15b Autogasarius d.o.o.
 • 395/68 BIC Vukovar
 • 395/26 Grad Vukovar
 • 395/51 Medical Intertrade d.o.o.
 • 395/52 Medical intertrade d.o.o.
 • 395/52a Ličilačko – fasaderski obrt Maršić
 • 395/52b Citrea j.d.o.o.
 • 395/52c Bike-shop d.o.o.
 • 395/21 EKOLOŠKI CENTAR d.o.o.
 • 395/67 Msan nekretnine d.o.o.
 • 22a Alis d.o.o.
 • 22b 3D GRADNJA d.o.o.
 • 22c A.T.T. Monting d.o.o.
 • 23a PTO Štrbo
 • 23b AO Lončar d.o.o.
 • 23c Planum građenje d.o.o.
 • 395/48 Mistral d.o.o.
 • 395/50 MKZ Vukovar d.o.o.
 • 395/56 Green Wood d.o.o.
 • 395/71 Elektroinstalacije Crnjac
 • 395/65 PTO Narančić
 • 395/73 SLOBODNO
 • 401/2 NAJAM ZEMLJIŠTA