Plan Vukovarske gospodarske zone

VGZ

Legenda

Datum zadnje izmjene plana: 18.01.2024.

Molimo Vas da zakrente svoj uređaj kako bi pregledali cijeli plan.

OZNAKA PARCELE 395/74
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Vukovaršped d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/86
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: PRO-TEAM d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/19
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: PPD d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/87
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Metal produkt d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/76
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Hidrija, obrt vl. Mile Milanović

OZNAKA PARCELE 395/83
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Hidrija, obrt vl. Mile Milanović

OZNAKA PARCELE 395/92
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Wortmann d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/120
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Zelena terasa  d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/47
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: HGSS

OZNAKA PARCELE 395/84
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ENNA – Biomasa Vukovar d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/135
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: FIDUS GRUPA d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/27
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: A&M d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/136
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: VODOTORANJ d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/121
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: C-Pharm d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/60
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EUR-PA Vukovar d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/134
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ENERGO TENSIT d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/58
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EKO BAG d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/59
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Mario d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/81
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Valol d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/78
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Stari grad d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/23
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Autogasarius d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/68
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: BIC Vukovar

OZNAKA PARCELE 401/1 i 401/2
STATUS: SLOBODNO

OZNAKA PARCELE 395/26
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: GRAD VUKOVAR

OZNAKA PARCELE 395/51
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/127
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: LIČILAČKO FASADERSKI OBRT MARŠIĆ

OZNAKA PARCELE 395/128
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: CITREA J.D.O.O.

OZNAKA PARCELE 395/138
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: HRVATSKA TVORNICA BICIKALA D.O.O.

OZNAKA PARCELE 395/126
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ALIS d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/66
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: DECERNO J.D.O.O.

OZNAKA PARCELE 395/125
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: 3D GRADNJA D.O.O.

OZNAKA PARCELE 395/124
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ŠTRBO d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/123
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: AO LONČAR

OZNAKA PARCELE 395/122
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Planum građenje d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/141
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: HEY PARK VUKOVAR d.o.o.

OZNAKA PARCELA
448/1, 448/4, 452, 447/1, 448/5, 448/6, 447/2, 451/2

STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: HEY PARK VUKOVAR d.o.o.

OZNAKA PARCELE 446/1
STATUS: SLOBODNO

OZNAKA PARCELE 395/73
STATUS: SLOBODNO

OZNAKA PARCELE 453
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: IKO TRANSPORT, obrt

OZNAKA PARCELE 471/10
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EKO BUHAČA d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/1 i 395/65
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: PTO NARANČIĆ

OZNAKA PARCELE 395/67
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Msan nekretnine d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/21
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: EKOLOŠKI CENTAR d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/21
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Mistral d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/21
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: MKZ Vukovar d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/11
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: BOROVO d.d.

OZNAKA PARCELE 395/56
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: Green Wood d.o.o.

OZNAKA PARCELE 395/71
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: ELEKTROINSTALACIJE CRNJAC

OZNAKA PARCELE 395/80
STATUS: ZAUZETO
KORISNIK: GAUSS d.o.o.