Usluge Proizvodnog centra

VGZ

Usluge i aktivnosti namijenjene srednjim i velikim poduzećima unutar proizvodnog centra uključivale bi i potporu pri realizaciji investicije (pribavljanje raznih suglasnosti i dozvola, dokvalifikacija i prekvalifikacija radne snage, kontakti s lokalnim dobavljačima, organizacija obrazovnih programa prema potrebama ulagača, potpora pripremi i realizaciji EU projekata, potpora prodajnim aktivnostima poduzeća, potpora umrežavanju i internacionalizaciji poslovanja poduzeća kroz organizaciju izložbi, manjih sajmova, stručnih konferencija, kontinuirano praćenje poslovanja poduzeća i njihovih potreba i pravodobno reagiranje na njih, te trajna potpora investitorima u komunikacija s tijelima regionalne i lokalne samouprave.

Na takav će se način moći dugoročno postići ciljani efekti u području stvaranja većeg broja radnih mjesta i promjene industrijske strukture VSŽ, odnosno Grada Vukovara.

U Proizvodnom centru bit će smješteni poslovni prostori koji će se po povlaštenim cijenama ponuditi u zakup gospodarskim subjektima proizvodnog i zanatskog karaktera. Budući da će korisnici Proizvodnog centra biti srednja i velika poduzeća njihova samostalnost bit će relativno veća nego u slučaju ostalih stanara i korisnika.