Objavljen javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar

Dana 02.travnja 2016. godine objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar . Javni poziv te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama Poduzetničkog inkubatora Vukovar: www.bic-vukovar.hr