Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Dana 1. rujna 2016. godine objavljuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly).Natječaj te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama : www.bic-vukovar.hr