Izmjena i dopuna otvorenog poziva za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93,34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), i ovlasti utvrđenih Izjavom o osnivanju društva VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje gospodarskom zonom (u nastavku: Društvo), Uprava Društva objavljuje Izmjenu i dopunu otvorenog poziva za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar