Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone d.o.o.

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), i ovlasti utvrđenih Izjavom o osnivanju društva VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje gospodarskom zonom (u nastavku: Društvo), članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) direktor Društva Davor Foriš, dana 29. travnja 2019.god. , raspisuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU VUKOVARSKE GOSPODARSKE ZONE D.O.O.